Coaching Counseling & Care

Maak(t) werk van je toekomst!

Samenwerking

Meer Diversiteit en maatwerk door samenwerking met Zorgboerderij Power to Get Up.

CC&C en Power to Get Up hebben hun krachten gebundeld. Dit vanuit overeenkomstige visie t.a.v. begeleiding, goede afstemming en het creëren van meer diversiteit en continuïteit qua begeleiding op maat voor cliënten.

Naast de oorspronkelijke begeleidingsvraag bij Power to Get up op de zorgboerderij kan er ook parallel- of aansluitend preventie ziekteverzuim-, loopbaan- en re-integratie begeleiding aangeboden worden.

Andersom kunnen er vanuit de (re-integratie)begeleiding bij CC&C door kandidaten binnen de zorgboerderij actief stappen gezet worden naar sociale- of werk activering, het verkrijgen van (meer) dagritme en het met kleine stappen re-integreren.

We zijn qua gedrevenheid, visie, werkwijze en het zien, pakken en creëren van kansen voor cliënten
en opdrachtgevers een goed tweespan dat al geruime tijd samenwerkt.

Wij profileren ons dan ook graag samen en zijn voor particulieren en opdrachtgevers een verbreding en verdieping als het op begeleiden aan komt.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een (vrijblijvend) klik gesprek neemt u contact op met:

Caroline de Kort (info@ccenc.net of 06-17919540) of
Tamara Langenberg (info@powertogetup.nl of 06-24299740). www.powertogetup.nl