Coaching Counseling & Care

Maak(t) werk van je toekomst!

Je werkt en wordt ziek.. Wat nu?

Ziek.. hoe verder?

Op het moment dat je uitvalt ben je waarschijnlijk in eerste instantie bezig met de oorzaak van je uitval,het waarom en hoe nu verder. Je hebt je niet voor niets ziek gemeld, daar had je een goed reden voor. Op het moment dat jij je ziek meldt gaat er bij de werkgever een traject van start om er voor te zorgen dat jij op enig moment terug kunt keren naar werk, binnen je eigen functie, binnen een andere (aangepaste) functie of zelfs binnen een andere organisatie.De werkgever heeft vanuit overheidswegen allerlei verplichtingen om te investeren in jouw herstel.Daar hoort in eerste plaats aandacht voor de oorzaak en de gevolgen van jouw uitval bij. Coaching, Counseling & Care kan door jouw werkgever ingezet worden je te ondersteunen in deze periode. Bij deze ondersteuning gaat het naast kijken naar mogelijkheden om je werk weer te hervatten ook om het kijken naar de oorzaak van jouw uitval en naar wat je op dit moment en in de toekomst wel kunt en wilt. Mocht je naar aanleiding van het lezen van deze site behoefte hebben aan extra begeleiding en ondersteuning door de werkcoach van Coaching, Counseling & Care, kaart dat dan zeker aan bij je werkgever, ook deze is immers gebaat bij jouw herstel. Hieronder zie je concreet wat er van je verwacht wordt op het moment dat je je ziek meldt en daarna. Bij de informatie voor de werkgever op deze site kan je zien dat ook deze verplichtingen heeft op het moment dat jij uitvalt. Natuurlijk is de informatie hieronder algemeen, neem voor specifieke vragen zeker even contact op, telefonisch, via email of via het contactformulier. Een afspraak voor een vrijblijvend gesprek is zo gemaakt.

Rechten en plichten bij ziekte.

Bij ziekte moet je actief meewerken aan je terugkeer naar werk. Daarvoor is ook jouw werkgever verantwoordelijk. Als terugkeer naar je huidige functie niet meer mogelijk is, moet je mogelijk ander (passend) werk accepteren. Je krijgt tijdens je ziekte minstens 70% van je loon doorbetaald.

Ziek bij een vast contract.

Bij ziekteverzuim moet je de regels van je werkgever opvolgen (het ziekteverzuimprotocol). Daarnaast moet je actief meewerken aan je terugkeer naar werk. Daarvoor is ook jouw werkgever verantwoordelijk. Jouw werkgever moet, in samenwerking met bedrijfsarts en arbodienst, actie ondernemen. Je bent verplicht hieraan mee te werken. Als je weer (gedeeltelijk) kunt werken is het soms nodig dat je functie tijdelijk wordt aangepast. Bijvoorbeeld door minder uren te werken of bepaalde werkzaamheden niet uit te voeren.

Als terugkeer naar je huidige functie niet mogelijk is, dan moet de werkgever ander (passend) werk voor je zoeken. Je bent verplicht dit (passende) werk te accepteren. Is er bij jouw organisatie geen passend werk, dan kan werkgever bijvoorbeeld Coaching, Counseling & Care inschakelen om je te begeleiden naar werk bij een andere werkgever.

Tijdens je ziekte krijg je twee jaar lang minimaal 70% van je loon doorbetaald en maximaal 170% over twee jaar gerekend. Bijvoorbeeld 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar of 85% in het eerste jaar en 85% in het tweede jaar.
Je kunt tijdens je ziekte in principe niet ontslagen worden vanwege arbeidsongeschiktheid, tenzij je niet voldoende meewerkt aan herstel en terugkeer. Als je na twee jaar nog niet werkt, heb je mogelijk recht op een uitkering en kan je werkgever een ontslagvergunning aanvragen. De werkgever moet dan wel aantonen dat er echt geen passend werk voor je is.

Ziek en een tijdelijk contract.

Je moet actief meewerken aan je terugkeer naar werk. Je werkgever is daarvoor ook verantwoordelijk. Als terugkeer naar je functie niet meer mogelijk is, moet je ander (passend) werk accepteren. Tijdens je ziekte krijg je minstens 70% van je loon doorbetaald. Afhankelijk van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is dat een hoger percentage (80%, 90% of 100%).

Einde tijdelijk contract.

Als je tijdelijk contract afloopt, kan je werkgever beslissen om dit niet te verlengen. Je ziekte brengt daar geen verandering in. Wordt je aflopende tijdelijke contract niet verlengd, dan zijn er twee mogelijkheden:
• Je bent nog ziek.
• Je bent hersteld.

Als je nog ziek bent, moet je werkgever je ziek melden bij het UWV. Je hebt dan mogelijk recht op een ziektewetuitkering. Bent je op de einddatum van je contract langer dan zes weken ziek, dan krijgt je van je werkgever een re-integratieverslag. Dit verslag neemt je mee naar het spreekuur van UWV. Samen met u bekijkt UWV wat er nodig is om weer aan de slag te kunnen.

Wanneer je hersteld bent, kunt je bij het UWV WERKbedrijf een WW-uitkering aanvragen. Vanaf het moment dat je hersteld bent en ook wist dat jouw contract niet verlengd werd, moet je direct op zoek gaan naar ander werk.

Ook hierbij kan Coaching, Counseling & Care je helpen. Zoals je hebt kunnen lezen kunnen wij je vanaf het moment van ziekmelding tot beter melding en hervatting werk in je huidige of een andere functie intensief begeleiden. Hierbij staat het kijken naar mogelijkheden centraal maar krijgt de oorzaak van jouw ziekmelding en de gevolgen die dit voor jou maar ook voor je omgeving en werkgever heeft ook de aandacht die nodig/ wenselijk is.

Op de overige pagina’s van deze site kan je meer lezen over de verschillende doelgroepen en doelstellingen waarvoor en van waaruit wij werken. Je kunt altijd een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek maken om te kijken of wij ook iets voor jou kunnen betekenen.