Coaching Counseling & Care

Maak(t) werk van je toekomst!

Preventie Ziekteverzuim.

Preventie; hoe verzuim te voorkomen en hoe verder als dat niet lukt.

Langdurig ziekteverzuim komt meestal niet uit de lucht vallen. Wie er oog voor heeft ziet het van tevoren misschien al aankomen. Toch is niet duidelijk wat u hier als werkgever aan kunt doen. Door inschakeling en mogelijke interventie van Coaching Counseling & Care kunnen uw verzuimcijfers omlaag gaan.

Het beste is om uitval door ziekte te voorkomen. Signaleren wanneer een werknemer structureel niet goed in zijn vel zit, of steeds terugkerende lichamelijke klachten heeft, is een eerste vereiste. Door uw actieve betrokkenheid kunnen de ziektecijfers omlaag. Als u merkt of het idee heeft dat een werknemer zijn werk niet goed meer aankan, dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk samen met deze werknemer bespreken en naar een oplossing zoeken.

Hoe eerder dit gebeurt, hoe meer mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat de klachten in ziekteverzuim ontaarden en hoe minder ingrijpende maatregelen nodig zijn. Vaak is de werknemer opgelucht als de problemen ter sprake worden gebracht.

Vindt u het lastig om deze zaken met uw werknemer te bespreken, en vervolgens ook te handelen naar wat er uit deze gesprekken naar voren gekomen is dan kan Coaching, Counseling & Care helpen. De reïntegratiebegeleider analyseert de oorzaken van de klachten en maakt een plan om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Soms kan dat met relatief eenvoudige middelen zoals aanpassingen op de werkplek. Op het moment dat verzuim toch niet te voorkomen is pakt Coaching, Counseling & Care de begeleiding na overleg direct door en kan ook in een later stadium de begeleiding bij een mogelijk spoor 1, 2 of outplacement situatie continueren op basis van de eerder gevoerde interventies en gesprekken tussen werkgevers en werknemers.

Bij begeleiding worden interventies ingezet of vind indien dit nodig is gerichte verwijzing plaats. De interventiegesprekken zorgen ervoor dat de werknemer inzicht krijgt in de problematiek en er op een betere manier mee om leert gaan. Ook kunnen er suggesties ter verbetering de gesteldheid van de werknemer naar de werkgever gedaan worden. Dit betreft werkgerelateerde krachten en Coaching Counseling & Care kan hierbij een intermediare rol vervullen; een driehoekgesprek met een onafhankelijk persoon biedt vaak meer ruimte zaken bespreekbaar te maken dan een één op één gesprek.

Waarom kiezen voor preventiebegeleiding door Coaching, Counseling & Care?

Coaching, Counseling & Care

  • heeft veel kennis over het ontstaan en voorkomen van ziekteverzuim
  • heeft veel ervaring in het begeleiden naar verbeterde belastbaarheid
  • richt de adviezen op het behoud van werk
  • kan óók bij preventief verzuim een arbeidsdeskundige inschakelen.


Voor vragen of meer informatie kunt contact opnemen via 0164-615475, via 06-17919540 of via info@ccenc.net.