Voor informatie; neem contact op via 0164-615475 l 06-17919540 | info@CCenC.net
Coaching, Counseling & Care l Werken naar Werk!

Werkwijze(r) Coaching, Counseling & Care.

Het voorwerk.

Hieronder lees je concreet op wat voor manier Coaching, Counseling & Care samen met jou aan de slag wil gaan. Dit geeft beknopt weer wat de werkwijze is binnen de verschillende gebieden waarin we actief zijn. Natuurlijk kan de werkwijze per situatie verschillen, we gaan immers voor individueel maatwerk.

Elk traject begint met het afspreken wat de kaders binnen onze samenwerking zijn. Denk hierbij aan tijdsperspectief, de tijdsinvestering en wat je daarbij kan en mag verwachten van jezelf en van Coaching, Counseling & Care. We creëren samen duidelijkheid over jouw traject en de "spelregels" die we daarbij afspreken. In de volgende stap word je in de gelegenheid gesteld om je te focussen op wat je werkelijk wilt bereiken. Waar wil je staan als het traject is afgerond? Hoe scherper je het gewenste resultaat voor ogen hebt, hoe groter de kans is om daar te komen.

 

Jouw doel, ons doel.

 

Wanneer jouw doel helder is kunnen we gaan kijken naar het hier & nu. Wat is jouw situatie? Wat zijn je sterke punten? Waar liggen je uitdagingen? Coaching helpt je in deze fase meer bewust te worden van wat er speelt. Voor zover dat kan krijg je een objectieve spiegel te zien. Het doel hiervan is dat je jouw relevante kwaliteiten helder gaat zien. Mogelijk komen hierbij (onbewuste) beperkingen aan het licht die je eerst moet leren te accepteren, hanteren of bewerken voordat je ermee verder kunt. Dit vindt uiteraard plaats in jouw tempo.

Als we je doel, en je stappenplan naar het uiteindelijke doel helder hebben gaan we intensief aan het werk met  dat stappenplan. Het uitgangspunt blijft zo snel mogelijk zelfstandig verder te kunnen. Afhankelijk van het traject heb je ongeveer één keer in de twee weken een gesprek met je coach.

Hierin is ruimte is voor reflectie, het uitwisselen van opgedane ervaringen en vorderingen, het bespreken van de huiswerkopdrachten die je mogelijk krijgt en de inbreng die jij zelf nodig acht om het traject nog beter te laten verlopen. Natuurlijk is het tussentijds mogelijk telefonisch of via email contact te onderhouden.

Een traject in een oogopslag.                             

 

Hoe jouw traject er uit komt te zien bepaal je voor het grootste gedeelte zelf. De volgende elementen kunnen onderdeel zijn van jouw traject:

*  Wie ben je, wat wil je en waar loop je op dit  moment tegen aan.
*  Formuleren van het (haalbare) doel: Waar wil je precies naartoe?
*  Verwerking.
*  Helder krijgen van je sterke kanten en je valkuilen.
*  Opstellen van jouw plan van aanpak.
*  Uitvoeren van jouw plan van aanpak met daarin evaluatie en reflectiemomenten.
*  Evalueren van het traject en vervolgafspraken maken voor after Care.

Als je denkt dat deze werkwijze aansluit bij de manier waarop jij aan de slag wil met je struikelblokken of jouw reïntegratie kan een vrijblijvend kennismakingsgesprek een eerste stap zijn naar een goede samenwerking.