Voor informatie; neem contact op via 0164-615475 l 06-17919540 | info@CCenC.net
Coaching, Counseling & Care l Werken naar Werk!

 

U.W.V.

 

Mogelijkheden voor begeleiding via  het U.W.V.

Tot 1 juli 2016 was het mogelijk om met behulp van  een IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst)  zelf richting te geven aan je reïntegratie. Sinds juli 2016 is deze manier van begeleiding vervangen door de trajecten "Werkfit Maken" & "Naar Werk" waaraan op enig moment de trajecten modulaire dienstverlening zijn toegevoegd (praktijkassessment, bevorderen maatschappelijke deelname en participatie interventie.)

Als je een van deze trajecten in zou willen zetten bij jouw re-integratie dan dien je dit te overleggen met je arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider bij het UWV. Of mogelijk stelt je arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider dit zelf aan je voor tijdens een gesprek.


Je kunt dan aangeven en bespreken dat je graag in aanmerking wilt komen om een van deze trajecten uit te gaan voeren.  Als je hiervoor toestemming krijgt mag je zelf een bureau uitzoeken dat je begeleidt bij het toewerken naar het creëren van een goede basis om je persoonlijke positie/omstandigheden te verbeteren, je mogelijkheden tot werkhervatting in kaart te brengen, naar werk te gaan zoeken of bij het vinden van een baan of starten als zelfstandige.

 

Wij bieden begeleiding t.a.v.  persoonlijke versteviging, zoeken gerichte hulpverlening, beroepskeuze oriëntatie, kwaliteiten analyse, sollicitatietraining, netwerken, jezelf zichtbaar maken op social media en het zoeken en vinden van geschikte vacatures vanuit diverse media. Dit op basis van individuele begeleiding en uitgaande van individuele beginsituaties; maatwerk dus.


Ook werken wij intensief samen met Power to Get Up; een zorgboerderij in Wouwse Plantage waar je vanuit een fijne plek in kleine stappen voortgang zou kunnen boeken t.a.v. sociale activering of het weer in je (werk)ritme komen.

 


Wat kunnen wij bij een "Werkfit" of "Naar Werk" traject voor je betekenen.

 

Coaching Counseling &  Care kan je op verschillende manieren begeleiden bij een "Werkfit" of "Naar Werk" Traject.

Sommige cliënten weten bij voorbaat al welke opleiding er nog ontbreekt, iemand anders wil zich op de banenmarkt oriënteren middels een beroepskeuze onderzoek of gaat proefstage lopen bij verschillende bedrijven. Er is dus veel mogelijk. Het hele traject wordt ondersteund door counseling gesprekken zodat er een goede basis gelegd wordt voor de terugkeer naar een betaalde baan.

 

Gemiddeld eens in de drie weken heb je een gesprek waarin we kijken naar je vorderingen, je acties en hoe je er op dat moment zelf voor/in staat. De frequentie van deze gesprekken kan gedurende het traject altijd variëren al naar gelang de situatie. Binnen de regio wordt gebruikt gemaakt van netwerken om geschikt werk voor je te vinden en natuurlijk kijken we ook mee naar passende vacatures vanuit de verschillende media. Daarnaast hebben wij regelmatig contact met andere re-integratiebureau's voor het uitwisselen van informatie en expertise, het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en het bieden van continuïteit garantie naar klanten.

 

In een eerste kennismakingsgesprek kijken we naar jouw wensen, behoeften en mogelijkheden. Vervolgens wordt er in overleg met jou een re-integratieplan opgesteld en na goedkeuring van het UWV kun je starten met jouw individuele traject.

Coaching, Counseling & Care is gespecialiseerd in het re-integreren van voormalig zieke werknemers (ZW, WIA), werknemers in spoor 1&2, outplacement of werknemers die door een reorganisatie (W.W.) of einde dienstverband op zoek zijn naar een betaalde baan. Daarnaast begeleid Coaching, Counseling & Care ook startende (deeltijd) ondernemers.

 

Nieuwsgierig wat CC&C voor jou kan betekenen? Een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan je maken via het contactformulier of door even te bellen.