Voor informatie; neem contact op via 0164-615475 l 06-17919540 | info@CCenC.net
Coaching, Counseling & Care l Werken naar Werk!

Stress en Burnout.

Individuele begeleiding bij stress/burnout of het voorkomen daarvan.

Coaching, Counseling & Care is er voor volwassenen en kinderen die ervaren op bepaalde gebieden vast te lopen of in hun ogen niet of niet goed genoeg (kunnen) functioneren. Deze problemen kunnen zich voordoen in de thuissituatie, de sociale omgeving of op de werkplek.

Dit vastlopen kan diverse oorzaken hebben zoals onzekerheid, relatie- of andere privé problemen, ziekte of een onbevredigende werk-, of school omgeving. Hierdoor kan je op een bepaald moment zelfs dreigende burnout of stress klachten ervaren. Dit  kan er voor zorgen dat je je verlamd voelt. Je zit letterlijk en figuurlijk vast en hebt geen zicht meer hoe je hier uit kunt komen.

Een objectieve kijk, begrip, het aanbieden van andere invalshoeken en het leren plaatsen van de juiste gevoelens bij gebeurtenissen kan je helpen meer lucht te krijgen en de dingen weer te zien zoals ze zijn. Hoe je je voelt bepaalt in grote mate hoe je dingen ervaart. Als je dat inzicht hebt kunnen we gaan kijken naar de oorzaak van “het waarom” achter je gevoelens.
 

Wij zijn gespecialiseerd op een terrein waarvoor de huidige huisarts en indien van toepassing de bedrijfsarts door de hoge werkdruk in die beroepsgroep eigenlijk te weinig tijd heeft. In de praktijk kom je bij de huisarts vertellen dat je ergens tegen aanloopt wat je in je functioneren belemmert. Het vertellen wat het probleem is kan vaak niet op de manier die je voor ogen hebt omdat 10 minuten of een kwartier daar eenvoudig weg te kort voor is.

Bij Coaching, Counseling & Care kom je niet op een tijdsgebonden spreekuur waardoor je je mogelijk belemmert voelt de tijd te nemen duidelijk te maken waar je mee worstelt maar op een afspraak van ongeveer één uur. Korter of langer is naar gelang de situatie natuurlijk ook mogelijk.                                                       

 

Jouw doel, ons doel.

Vanuit de werkwijze van Coaching, Counseling & Care begint het proces van persoonlijke en professionele ontwikkeling met je te helpen scherp te krijgen wat jouw persoonlijke doelstellingen zijn. Waarom heb je een afspraak gemaakt , wat is jouw (hulp) vraag, wat wil je precies bereiken, waar sta je nu en waar wil je naar toe en wat verwacht je daarbij van Coaching, Counseling & Care?

Als de vraag helder is gaan we samen zoeken naar de antwoorden op deze vragen, naar wat Coaching, Counseling & Care daarin voor jou kan betekenen en hoe we jouw verwachtingen samen vorm kunnen geven. Dit gebeurt in eerste instantie vooral door vragen te stellen en aandachtig naar je te luisteren. Dat komt misschien wat vreemd over; je komt toch om geholpen te worden..

Je hebt gelijk. Bij Counseling, Coaching & Care kom je voor jouw antwoord op jouw vraag en niet voor het antwoord of de oplossing van iemand anders, hoe goed dit dan ook bedoelt is.

Een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan je maken via het contactformulier.