Voor informatie; neem contact op via 0164-615475 l 06-17919540 | info@CCenC.net
Coaching, Counseling & Care l Werken naar Werk!

 

Re-integratie.

 

Wanneer is er sprake van re-integratie.

Re-integratie staat voor het terugkeren naar de arbeidsmarkt van mensen die door omstandigheden buiten het arbeidsproces zijn komen te staan. Re-integratie is mogelijk vanuit een situatie van arbeidsongeschiktheid (WIA, WAO), ziekteverzuim (ZW) of werkloosheid (WW).

 

Er zijn twee vormen van re-integratie te onderscheiden, namelijk 1e en 2e spoor. Wanneer je als werknemer na een ziekteperiode terugkeert bij de oude werkgever, wordt dit re-integratie 1e spoor genoemd. Hierbij kan je terugkeren op de oude werkplek óf bij dezelfde werkgever in een andere functie worden geplaatst.

 

Je spreekt over  re-integratie 2e spoor wanneer er geen passende functie bij de oude werkgever meer is en je bij een nieuwe werkgever wilt/ moet worden geplaatst. Bij deze twee vormen van re-integratie kan Coaching, Counseling & Care een gesprekspartner zijn voor alle partijen met als doel samen een voor jou passende reïntegratie te realiseren.

 

Wanneer is er sprake van reïntegreren.

Er is sprake van re-integreren bij:
* re-organisatie.
* een individuele reïntegratie overeenkomst vanuit het  U.W.V. vanuit w.w. of z.w.
* het onderzoeken van je kwaliteiten op de arbeidsmarkt.
* een andere persoonlijke reden waarbij objectieve  intensieve begeleiding gewenst is

 

Wat kunnen wij bij reïntegratie voor je betekenen.

 

Coaching, Counseling & Care ondersteunt haar cliënten bij de invulling van dit traject. Uitgangspunt is dat een reïntegratie traject nieuwe kansen biedt in je loopbaan. Hierbij is de aanpak echter altijd realistisch en gericht op resultaat; het vinden van een nieuwe, bij jou en jouw specifieke omstandigheden, passende baan.

 

En misschien heb je altijd al gedroomd van het starten van een eigen onderneming. Dit zou wel eens het moment kunnen zijn om die droom te gaan realiseren met behulp van CC&C en financiële ondersteuning t.a.v. bijvoorbeeld benodigde scholing vanuit het UWV. Er is veel mogelijk zoals bijvoorbeeld de combinatie zoeken naar een parttime betrekking enerzijds en het opstarten van een onderneming anderzijds.  

 

De samenwerking tussen werknemers, werkgevers en CC&C is gebaseerd op het duidelijk en eerlijk met elkaar communiceren, het op een lijn brengen van wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden en het elkaar daarop kunnen aanspreken. Er is sprake van een intensieve aanpak door beide partijen.

 

We beginnen aan een veranderingsproces en werken daar ook hard aan. Hoe een traject er uit ziet varieert van persoon tot persoon. Niemand is hetzelfde en in welke volgorde en op wat voor manier het plaatsingstraject verloopt verschilt per individu. In feite ben je binnen de geldende regels en de daaraan gekoppelde rechten en verplichtingen regisseur van je eigen toekomst op werkgebied.       

Op de volgende pagina kan je mogelijke onderdelen van een traject terugvinden.

Een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan gemaakt worden via het contactformulier of door even te bellen.