Voor informatie; neem contact op via 0164-615475 l 06-17919540 | info@CCenC.net
Coaching, Counseling & Care l Werken naar Werk!

Outplacement.

 

 

Wat houdt outplacement in?

 

Een outplacement traject is bestemd voor mensen die vanuit ontslag een organisatie (gaan) verlaten en nieuw werk zoeken. Meestal betalen werkgevers de kosten voor een outplacement. In een outplacementtraject wordt je begeleid in elke fase van de loopbaanverandering; van afscheid nemen, het in kaart brengen van wensen, kwaliteiten en vaardigheden tot het vinden van een passende functie elders.

 

Een basis routing voor een outplacement traject bestaat uit 4 stappen, natuurlijk kan ook een outplacement traject aan persoonlijke wensen aangepast worden.

 

 

Stap 1: Loopbaanheroriëntatie.

 

Dit gedeelte bevat de volgende onderdelen:

· het in kaart brengen van persoonlijke eigenschappen, sterktes en zwaktes, competenties en wensen en mogelijkheden ten aanzien van de verdere loopbaan

· het verkennen van de (kansen op) de arbeidsmarkt en het bepalen van een realistische zoekrichting

· een concreet ontwikkelings- en actieplan, waarin de noodzakelijk stappen staan om de gewenste loopbaanrichting te bereiken, waaronder een eventueel opleidingsplan.

 

 

Stap 2: Voorbereiding op de arbeidsmarkt.

 

De activiteiten in deze fase zijn er op gericht dat je je zelfstandig op de arbeidsmarkt kunt begeven en hier actie kunt ondernemen op het moment dat je een vacature ziet die bij je past.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

· sollicitatietraining, het schrijven van een goede sollicitatiebrief en cv, gespreksvoering en presentatie;

· vacature analyse, waaronder het vaststellen van de belangrijkste zoekkanalen en het  

· netwerktraining, waaronder het in kaart brengen van de netwerkrelaties en het voorbereiden en voeren van netwerkgesprekken om vacatures te achterhalen;

· het maken van een functieprofiel en cv voor open sollicitaties, inschrijving werving & selectiebureaus en/of mobiliteitsbanken.

 

 

Stap 3: Sollicitatiebegeleiding.

 

In deze fase van het traject benader je actief de arbeidsmarkt, met als doel het vinden van een passende baan. Het gaat hierbij om:

· het gezamenlijk voor- en nabespreken van de sollicitatiegesprekken, om zo de    sollicitaties te kunnen aanscherpen

· ondersteuning bij eventuele afwijzing om de teleurstelling te kunnen omzetten in een positieve houding en voldoende zelfvertrouwen voor een volgend gesprek.

 

 

Stap 4: Coaching bij een nieuwe start.

 

Na de start in een nieuwe baan onderhouden we, indien gewenst, gedurende 2 maanden contact ter ondersteuning en om ervaringen in de nieuwe werkkring te evalueren.

 

 

Wat levert outplacement op?

 

· inzicht in eigen functioneren en ambities

· een duidelijk beeld van kwaliteiten, vaardigheden en zwaktes

· een realistisch toekomstperspectief

· ondersteuning en een klankbord bij de zoektocht naar nieuw werk

· in veel gevallen een passende baan buiten de huidige organisatie.

 

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan je telefonisch, middels het contactformulier of per mail contact opnemen.