Voor informatie; neem contact op via 0164-615475 l 06-17919540 | info@CCenC.net
Coaching, Counseling & Care l Werken naar Werk!

Het re-integratietraject.

 

 

Mogelijke onderdelen van een re-integratietraject.

Het re-integratietraject bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder kan je zien hoe we het traject doorlopen. Welke onderdelen we bij jouw re-integratie gebruiken bekijken we tijdens het opstellen van het traject. Stuiten we daarbij op andere zaken dan besteden we daar natuurlijk ook aandacht aan.

Het traject kan bijvoorbeeld uit de volgende onderdelen bestaan.

 

* Loopbaancoaching.

Als je als werknemer door omstandigheden je eigen werk niet meer kan doen krijg je te maken met vragen over verwachtingen en wensen op het gebied van werk, ook in relatie tot de privé situatie. Met loopbaancoaching werken we er samen aan jouw verwachtingen en wensen helder te krijgen om zo een duidelijkere focus te hebben op de toekomst.

 

* Oriëntatie op beroepen-, en arbeidsmarkt.

Samen brengen we in kaart welke beroepen binnen jouw interesse gebied liggen en welke functies aan kunnen sluiten bij de ervaring die je al hebt. We kijken daarbij naar je interesse, je kwaliteiten, jouw fysieke en psychische mogelijkheden, je achtergrond en de opleidingen die je gedaan hebt. Dit kan vanuit de informatie die jij zelf geeft maar ook d.m.v. het maken van een beroepskeuzetest of kwaliteitenanalyse.

 

* Scholingsadvies.

Wanneer bijscholing nodig is voor het verkrijgen van een passend en gewenst beroep kijken we op wat voor manier we dat kunnen realiseren. Vanuit het UWV kunnen, indien de scholing ten gunste staat van het vinden en behouden van een nieuwe baan, soms bepaalde kosten voor een cursus of studie vergoed worden. Hier zitten wel voorwaarden aan. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten en duur van de scholing opwegen tegen de kans op geslaagde reïntegratie bij een andere werkgever. Ook is een deel van de kosten die je voor scholing ten behoeve van het vinden van een baan maakt mogelijk aftrekbaar via de belasting. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie kun je het beste de site van de belastingdienst raadplegen.

 

* Sollicitatietraining.

De ondersteuning bij het solliciteren wordt afgestemd op jouw specifieke behoefte. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een goede sollicitatiebrief en curriculum vitae, het gebruik maken van referenties, tips voor een sollicitatiegesprek en het door middel van een rollenspel oefenen en voorbereiden van een sollicitatiegesprek.

 

* Ondersteuning wettelijke regelingen.

Als arbeidsgehandicapte werknemer krijg je te maken met wettelijke regelingen. Wij bieden ondersteuning bij vragen op het gebied van reïntegratie en arbeidsongeschiktheid.

 

* Praktische hulp.

Als je bezig bent met het zoeken naar een baan loop je natuurlijk ook tegen allerlei praktische zaken aan zoals bijvoorbeeld het aanvragen en regelen van belastingteruggave voor kinderopvang en de opvangplekken zelf. Je staat daar niet alleen voor; ook hierbij wil Coaching Counseling & Care een gelijkwaardig partner zijn.

 

* Nazorg.

Wanneer je een nieuwe baan gevonden hebt biedt Coaching, Counseling & Care gedurende de eerste drie maanden (3 gesprekken) nazorg. Dit is met name bedoeld om eventuele knelpunten in de nieuwe functie tijdig te onderkennen en daar samen wat aan te doen. Het doel hiervan is duurzame re-integratie te continueren nadat je het gerealiseerd hebt. Hoe lang je hier gebruik van wilt maken is jouw keuze.

Natuurlijk heb je inspraak in het opstellen van jouw traject, eigen initiatieven worden zeker gewaardeerd, uiteindelijk blijft het jouw traject!