Voor informatie; neem contact op via 0164-615475 l 06-17919540 | info@CCenC.net
Coaching, Counseling & Care l Werken naar Werk!

Coaching voor kinderen.

 

 

Wat houdt Coaching voor kinderen in en voor wie is het bedoeld.

 

Net als volwassenen lopen kinderen soms tegen problemen aan die ze niet alleen op kunnen lossen. Coachgesprekken kunnen kinderen helpen inzicht te krijgen in het probleem en bij het bedenken en ten uitvoering brengen van oplossingen of manieren om beter met het probleem om te gaan.

 

Problemen van kinderen kunnen vaak al een tijd sluimerend aanwezig zijn voordat u als betrokken volwassene daar iets van merkt. Met u bedoel ik ouders, opvoeders, leerkrachten of andere betrokkenen van het kind in kwestie. Meestal uit het feit dat het kind ergens mee zit zich op een manier die niet direct aanleiding geeft voor het veronderstellen van een probleem.

Soms ook in gedrag wat naast voor het kind ook voor de omgeving een probleem dreigt te worden.

 

Coaching van het kind kan er voor zorgen dat het kind zijn ei kwijt kan en in de coach een onafhankelijk, objectief gesprekspartner heeft die er ook speciaal voor het kind is.

Soms praten kinderen niet over dingen die hen bezig houden of belemmeren in hun functioneren uit angst de ouder daar teveel mee te belasten. Dit zie je vaak bij scheidingen en binnen een gezin dat geconfronteerd worden met een ziekte van een van de gezinsleden. Ook wanneer het ene kind binnen een gezin veel aandacht vraagt vanuit een bepaalde problematiek zie je dat andere kinderen uit dat gezin soms vroeg of laat last krijgen van de extra aandacht die het andere kind (ongewild) vraagt en krijgt. Ouders weten hier niet altijd raad mee en hebben daar daarnaast, heel begrijpelijk, ook niet altijd de energie meer voor..

 

Een betrokken coach kan op dat moment de aangewezen persoon zijn om een kind zijn verhaal te laten doen, daarop te anticiperen en indien nodig en wenselijk samen met de ouders en school van het kind te zorgen voor het helder krijgen van de hulpvraag van het kind en de mogelijkheden die er zijn om daar met het kind samen aan te gaan werken. In eerste instantie kan het kind  terugvallen op iemand die er speciaal voor hem of voor haar is en heeft tijdens gesprekken de ruimte voor zijn of haar probleem. Indien nodig kan er ook gekeken worden na passende verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening.

 

"Hoe krijg ik mijn huiswerk af, wat doe ik als ik gepest wordt en waar komt het door dat ik gepest wordt, hoe ga ik om met dingen die tegen zitten zonder dat ik daardoor blokkeer, hoe stel ik me op in een groep, hoe ga ik om met het feit dat mijn ouders gaan scheiden of gescheiden zijn en wat voor gevolgen heeft dat voor mij, hoe kan ik leren omgaan met de ruzie die mijn zus en mijn ouders steeds met elkaar hebben, waarom voel ik me niet gelukkig en wat kan ik daar aan doen... "

Vragen waar kinderen tegen aanlopen en waar niet zomaar een antwoord op te geven is.  

 

Als u, als ouder, verzorger of leerkracht merkt dat uw kind tegen degelijke problemen/ vragen aanloopt, kunt u overwegen mijn hulp als coach daarbij in te roepen. De eerste stap na het kennismakingsgesprek is een intakegesprek met u als ouder/ opvoeder waarin op eerder aangegeven zaken dieper ingegaan wordt. Daarna volgt een gesprek met uw kind. Vanuit beide gesprekken wordt vastgesteld wat de coachvraag van uw kind precies is. Aan de hand hiervan stel ik een coachingsplan op. Vooraf geef ik aan hoeveel gesprekken er ongeveer nodig zijn, dit uiteraard in overleg met u. De gesprekken duren gemiddeld een half uur tot drie kwartier. 

 

Na een gesprek kan uw kind kan ook "nadenkertjes"  meekrijgen. Aan het einde van een coachingstraject vindt een afsluitend gesprek plaats waarin wordt besproken wat uw zoon of dochter heeft bereikt of veranderd gedurende het coachingstraject. Uiteraard is er altijd de mogelijkheid gesprekken langer te continueren of eerder te stoppen. Indien wenselijk voer ik de gesprekken met uw kind onder schooltijd op school, dit moet dan natuurlijk wel eerst op school besproken worden en ook daarbij wil ik u graag helpen. In de eigen vertrouwde omgeving van het kind kan natuurlijk ook, een plek met privacy om vrijuit te kunnen praten is dan wel een vereiste.

 

Vanuit mijn ervaring als leerkracht, schoolmaatschappelijk werker en het feit dat ik zelf moeder van 3 opgroeiende kinderen ben heb ik veel inzicht in de problematiek waar kinderen mee kunnen worstelen en weet ik hoe belangrijk het voor hen is iemand te hebben die zich alleen met hem of haar bezig houdt en er speciaal voor hem of haar is. Een veilige plek waar je op een vast moment alles waar je tegen aan loopt in vertrouwen kwijt kunt.

 

Mijn doel is niet de opvoeding te vervangen, wel deze vanuit het kind in overleg met ouders te ondersteunen.

 

Coaching, Counseling & Care heeft geen wachtlijsten maar wel een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

U kunt altijd vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden van een coachingstraject voor uw kind door even contact op te nemen via het contactformulier op deze site.

Heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek neem dan contact op via het contactformulier.